Chính sách bảo hành

Các sản phẩm do Đồ Gỗ Nguyễn Vinh phân phối sẽ được bảo hành miễn phí và hỗ trợ bảo hành từ 02- 30 năm.

Trong quá trình sử dụng, nếu sản phẩm bị lỗi, khách hàng chụp lại phần lỗi và gửi cho đơn vị tiếp nhận bảo hành. Đơn vị tiếp nhận sẽ xem xét đánh giá mức độ để đưa ra phương án thích hợp, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Đơn vị tiếp nhận bảo hành:

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VINH

 Điện thoại: 0826 567 000

Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc

0826 567 000